Лабораторні роботи з основ теорії алгоритмічної складності (практикум)

Викладач: Волошко Віктор Леонідович
Рік видання: 2020
Автор: Волошко В.Л.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи" (Бакалавр)

Опис:
Методична розробка включає в себе умови лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії алгоритмічної складності» . Лабораторна робота складається з 4х частин і включає в себе всі основні типи задач, передбачених робочою програмою курсу і розглянутих на лекціях. Їх виконання слугує формуванню навичок ефективної побудови алгоритмів та збереження енергетичних ресурсів сучасних ПЕОМ. Номер варіанта вказує викладач. Робота виконується і складається в строк, з письмовим оформленням її результатів у зошиті та захистом і демонстрацією цих результатів на ПЕОМ.

[скачано: 2]