Практична робота з системного аналізу в екології

Викладач: Волошко Віктор Леонідович
Рік видання: 2020
Автор: Волошко В.Л.
Спеціалізація:

101 Екологія

Опис:
Методична розробка включає в себе умови практичних робіт з «Системного аналізу в екології». Робота складається з 3-х частин і включає основні типи задач, передбачених робочою програмою курсу і розглянутих на лекціях. Їх виконання слугує формуванню системного підходу до аналізу прикладних задач екології, побудови моделей та прийняття рішень. Мета курсу – навчити визначати ті сфери реальних задач, для яких саме системний підхід дозволяє суттєво економити ресурси, та застосовувати ці знання при розв’язанні модельних і практичних задач, а також формувати у майбутнього фахівця математичних навичок як частини екологічної освіти, які дозволить йому доводити розв’язування задач до числа, використовуючи можливості сучасної обчислювальної техніки.

[скачано: 5]