Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародна економіка») другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2021
Автор: Михайленко О.Г., Пащенко О.В.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (магістр)

Опис:

[скачано: 1]