Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів із дисципліни «Сучасні середовища програмування»

Викладач: Ємел’яненко Тетяна Георгіївна
Рік видання: 2021
Автор: Козакова Н.Л., Магас О.С.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів із дисципліни «Сучасні середовища програмування» спрямовані на допомогу студентам у набутті знань і навичок роботи в середовищі багатоплатформної мови програмування Java із застосуванням сучасних технологій та інструментальних засобів, ознайомлення з сучасним середовищем програмування для розробки Java-програм в IntelliJ IDEA, налаштованих максимізувати продуктивність програміста, надавши йому інструменти розробки та необхідні функціональності для модифікації, компілювання, тестування, розгортання та налагодження програмного забезпечення.

[скачано: 7]