Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт із курсу «Теорія керування»

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2018
Автор: Кісельова О.М., Притоманова О.М.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОНП "Прикладна математика" (PhD, доктор філософії)

124 Системний аналіз

Опис:
Уміщено постановку задачі теорії керування та підхід до її розв’язання на основі принципу максимуму Понтря, сформульовано основні теореми про необхідні та достатні умови оптимальності керованих процесів. Наведено приклади розв’язання задач класичного варіаційного числення, оптимального керування, у тому числі задач економічного змісту.

[скачано: 5]