Лекції з курсу "Термодинаміка і статистична фізика"

Викладач: Соколовський Олександр Йосипович
Рік видання: 2022
Автор: Соколовський О.Й.
Спеціалізація:
Опис:
Курс «Термодинаміка і статистична фізика» – заключний курс теоретичної фізики рівня бакалавр спеціальності «104 – Фізика та астрономія», який спирається на матеріал попередніх курсів і є певний їх підсумок. Назва курсу традицйійна, оскільки термодинаміка є феноменологічна частина статистичної фізики. Статистична фізика фактично обіймає всю сучасну теоретичну фізику, найважливіші проблеми якої стосуються фазових перетворень, ріноманітних нерівноважних процесів тощо. Література зі статистичної фізики дуже багата (див., наприклад, [1–10]), але відчувається нестача підручників українською мовою. Даний курс лекцій грунтується на досвіді викладання автором статистичної фізики і деяких спеціальних курсів з її використанням. Ставиться задача викладення матеріалу програми на рівні, достатньому для самостійної роботи студентів у галузі над сучасними проблемами. Матеріли лекцій використовувались при проведенні занять online через Інтернет. Тому доведення різних тверджень подається з більшими подробицями, ніж звичайно в навчальній літературі. Автором також підготовано посібник до вивчення курсу [11], який містить по темах основні теоретичні відомості, приклади розв’язування задач та задачі до практичних занять.