Посібник до вивчення курсу «Диференціальні рівняння»

Викладач: Сясєв Андрій Валерійович
Рік видання: 2020
Автор: Баланенко І.Г., Горбонос С.О., Сясєв А.В.
Спеціалізація:

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (Математика)

111 Математика (математика прогнозування та прийняття рішень)

111 Математика

111 Математика

111 Математика

112 Прикладна та теоретична статистика

112 Статистика

113 Прикладна математика (комп'ютерна механіка) (магістр)

113 прикладна математика (теоретична та прикладна механіка) (магістр)

113 Прикладна математика

113 Прикладна математика

113 Прикладна математика

Опис:
Розглянуто методи і прийоми побудови математичних моделей, складання та розв’язання диференціальних рівнянь для природничих, технічних, суспільних і гуманітарних явищ і процесів. Диференціальні рівняння складають на основі відомих законів природознавства. Наведено задачі, які розбито за типами, і в кожному із випадків указано, яким чином потрібно складати диференціальне рівняння. Запропоновано завдання для самостійної роботи і список рекомендованої літератури. Видання призначено для студентів, які вивчають курс «Диференціальні рівняння» і складено відповідно до програми курсу. Окрім того, матеріалом посібника можна скористатися під час написання курсових і кваліфікаційних робіт.

[скачано: 12]