Сходинками перекладознавства: методичні рекомендації

Викладач: Вотінцева Марина Леонідівна
Рік видання: 2022
Автор: Вотінцева М.Л. Панченко О.І.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Зібрано фактичний матеріал для аналізу професійних перекладацьких трансформацій. Співавторами є студенти Бандолько К., Дика Д., Житник А., Калкін О., Солод А., Філімонова О., Циганаш Я., Шаповал В.– автори курсових і дипломних робіт. Матеріали призначені для використання в процесі самостійної й аудиторної роботи під час вивчення курсів теорії перекладу, історії, лексикології, стилістики, термінознавства основної іноземної мови, лінгвокраїнознавства. Для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за освітньою «Переклад з англійської та німецької мов»

[скачано: 1]