Англійська граматика (поглиблене вивчення): методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів

Викладач: Панченко Олена Іванівна
Рік видання: 2022
Автор: Панченко О.І., Шевчик К.Ю.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Видання призначено для самостійної або аудиторної дистанційної роботи під час вивчення граматики основної іноземної мови (англійської) студентами усіх спеціальностей. Розрахований на один семестр, кожен розділ містить вправи для набуття знання англійської граматики. Для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за освітньою «Переклад з англійської та німецької мов»

[скачано: 2]