Українська мова для початківців: Підручник для іноземних студентів підготовчого відділення

Викладач: Шкурко Олена Василівна
Рік видання: 2022
Автор: Шкурко О.В.
Спеціалізація:
Опис:
Підручник містить базові відомості з української графіки, фонетики, лексики, граматики та орфографії й орієнтований на досягнення комунікативної компетентності студентів-іноземців, достатньої для осмисленого опрацювання отриманої інформації. Посібник відрізняється наочністю, містить численні таблиці та малюнки, а також багато різноманітних мовних і мовленнєвих вправ і завдань. Теоретичні матеріали наведено українською та англійською мовами. Складається з 2-х частин. Перша частина підручника розрахована на вивчення мови в 1-ому семестрі. Призначений для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України.