Види лінгвістичного аналізу тексту: навчальний посібник

Викладач: Шкурко Олена Василівна
Рік видання: 2018
Автор: Шкурко О.В.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

Опис:
Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з теоретичними засадами лінгвістики тексту як науки, що розглядає текст з позицій його структури й змісту, вироблення умінь і навичок здійснювати лінгвістичний аналіз, створювати й редагувати тексти різних стилів, жанрів та типів мовлення. У посібнику подано теоретичний матеріал з графіки, фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, етимології, морфології, синтаксису та стилістики, що сприяє глибшому засвоєнню набутих знань з курсу сучасної української літературної мови й свідомому використанню їх у процесі навчання та майбутній професійній діяльності. Теоретичні положення ілюструються прикладами з класичної та сучасної української й зарубіжної літератури. Також у посібнику наведено схеми, необхідні для здійснення різних видів аналізу тексту, і приклади відповідного лінгвістичного аналізу. Посібник призначений для використання під час аудиторних занять і для самостійної роботи студентів у процесі підготовки до практичних занять з дисциплін «Стилістика тексту» і «Лінгвістичний аналіз тексту».

[скачано: 2]