Номінація меблів житлового приміщення в українській мові

Викладач: Голікова Наталія Сергіївна
Рік видання: 2020
Автор: Муляр І. В., Попова І. С.
Спеціалізація:
Опис:
У монографії простежено формування меблевої лексики в українській мові; виділено лсксико-тематичні парадигми найменувань меблів житлового приміщення; з’ясовано лексико-семантичні особливості меблевих назв; визначено когнітивні ознаки та описано найпродуктивніші словотвірні типи і способи творення досліджуваної лексики.