Актуальні проблеми педагогіки. Випуск 9

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2022
Автор: Нічуговська Л. І., Мога М. Д., Липа В.О., Бондаренко З. П. та ін. ; за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Л. М. Ніколенко
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Опис:
У збірнику висвітлено актуальні наукові проблеми педагогіки вищої школи і спеціальної освіти. Представлено спектр питань із історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійної компетентності, підвищення якості освіти. Збірник становить інтерес не лише для студентів, а й для науково-педагогічних працівників вищої школи, педагогічних працівників закладів спеціальної та інклюзивної освіти, методистів.