МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Педагогічна психологія» (із завданнями для самоконтролю та самостійної роботи)

Викладач: Четверик-Бурчак Аліна Григорівна
Рік видання: 2020
Автор: Четверик-Бурчак Аліна Григорівна
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
Представлено методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та завдання для самоконтролю засвоєння знань відповідно до навчальної програми з дисципліни «Педагогічна психологія». Для студентів університетів спеціальності «Психологія» та інших спеціальностей галузі «Спеціальні і поведінкові науки».