Історія української літератури (І пол. ХІХ ст.): методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.01 середня освіта (українська мова і література)

Викладач: Шаф Ольга Вольтівна
Рік видання: 2022
Автор: Шаф О.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

Опис:
Наведені відповідні робочій навчальній програмі інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів, що включають індивідуальні семестрові завдання, методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, вказівки для підготовки до практичних занять, рекомендації щодо опрацювання фахової літератури, завдання поточного та семестрового контролю, питання для самоперевірки, вимоги до оформлення контрольної роботи. Додано план-схеми поетикального аналізу художніх творів різних жанрів. Для студентів-педагогів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (спеціалізація – українська мова та література).