Теорія літератури: методичні рекомендації

Викладач: Кропивко Ірина Валентинівна
Рік видання: 2022
Автор: Кропивко І.В.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Методичні рекомендації з дисципліни "Теорія літератури" містять інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання під час опрацювання лекційного матеріалу й підготовки до практичних занять, а також рекомендації для виконання індивідуальних завдань (денна ф.н.) і контрольної роботи (заочна ф.н.). Для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за спеціальністю 035 Філологія.