Лінгвокраїнознавство англомовних країн: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти (для дистанційного навчання)

Викладач: Панченко Олена Іванівна
Рік видання: 2023
Автор: Панченко О.І., Шкурко О.В.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

Опис:
Видання призначено для самостійної або дистанційної роботи під час вивчення обов’язкової дисципліни «Лінгвокраїнознавство». Кожен розділ містить важливу програмну інформацію та посилання для дистанційної роботи. Для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за освітньою програмою «Переклад з англійської та німецької мов».