«Інформаційні технології розпізнавання образів»

Викладач: Мацуга Ольга Миколаївна
Рік видання: 2016
Автор: О.М. Мацуга Ю.М. Архангельська Н.М. Єрещенко
Спеціалізація:

7.04030101 Прикладна математика ПММ

Опис:

Розглянуто основи теорії розпізнавання образів. Подано методи класифікації

і кластеризації даних, а також формування набору інформативних ознак. Роботу

методів проілюстровано прикладами.

Для студентів ДНУ, які навчаються за напрямами підготовки «Програмна

інженерія» та «Прикладна математика», а також студентів інших напрямів

підготовки й аспірантів, які цікавляться теорією розпізнавання образів.

[скачано: 55]