Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 05-06 листопада 2021 р., м. Дніпро. / ред. Кол.: І.В. Іщенко, І.К. Головко, П.Г. Петров. Дніпро: Середняк Т.К., 2021, 384 с.

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2021
Автор: Редакційна колегія: Іщенко І.В., Головко І.К., Петров П.Г.
Спеціалізація:
Опис:
У збірнику представлено тези наукових докладів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин». Досліджено актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, критично осмислено стан та проблеми сучасних міжнародних відносин, визначено дієві заходи і оптимальні шляхи подолання негативних явищ в сфері міжнародних відносин. Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженням актуальних проблем міжнародних відносин.