МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ВСТУП ДО ФІЛОЛОГІЇ: ПОРІВНЯЛЬНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ»

Викладач: Клименко Тетяна Анатоліївна
Рік видання: 2019
Автор: Ю. С. АНДРУША, Т. А. КЛИМЕНКО
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

Опис:
Методичне видання призначене для відпрацювання різних граматичних тем у порівняльному аспекті української, англійської, китайської та російської мов на підготовчому відділенні. Завдання допомагають легко засвоювати матеріал у порівняльному аспекті. Сполучуваність слів, значення слів, складання слів з набору літер, переклад, робота з текстом, відповіді на питання – короткий перелік вправ у виданні. Також представлені уроки, спрямовані на розвиток мнемонічних та мовленнєвих навичок студентів підготовчого відділення.