ПРАКТИКУМ ІЗ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Викладач: Сафонова Наталія Анатоліївна
Рік видання: 2021
Автор: Н. А. Сафонова, М. Ю. Волкова, І. Г. Безродних
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Практикум укладено для студентів-філологів першого року навчання ДНУ, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які навчаються за освітньою програмою «Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури» за другим (магістерським) рівнем. Практикум орієнтовано на розвиток практичної соціолінгвістичної компетентності в межах курсів «Основна іноземна мова (англійська)» й «Іноземна мова професійного спілкування» для студентів а такожа та освоєння практичного матеріалу з вибіркової дисципліни «Соціолінгвістика» для студентів денної та заочної форми навчання та як посібник для самостійної роботи студентів із запропонованих дисциплін.