ЛЕКСИКОЛОГІЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) Методичні рекомендації

Викладач: Анісімова Алла Ігорівна
Рік видання: 2022
Автор: Анісімова, А. І., Сафонова, Н. А., Добрушина, М. Ю.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Методичні рекомендації укладено для студентів-філологів другого та третього року навчання ДНУ, спеціальності Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська та Середня освіта. Мова і література (англійська), які навчаються за освітніми програми Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури та Середня освіта: Мова і література (англійська) за першим (бакалаврським) рівнем. Видання орієнтовано на освоєння практичного матеріалу курсу «Лексикологія основної іноземної мови (англійська)», який може бути використаний для підготовки до семінарських занять та екзамен студентів денної та заочної форми навчання з курсу або як посібник для самостійної роботи студентів із запропонованої дисципліни.