АНГЛІСТИКА ТА АМЕРИКАНІСТИКА

Викладач: Анісімова Алла Ігорівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Головний редактор: доц. А. І. Анісімова. Заст. головного редактора: проф. Т. М. Потніцева Відповідальний секретар: доц. О. О. Конопелькіна
Спеціалізація:
Опис:
Збірник містить статті з актуальних проблем лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства. Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для усіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики. Сборник содержит статьи по актуальным проблемам лингвистики, методики преподавания английского языка, переводоведения, литературоведения. Предназначен для ученых, преподавателей иностранных языков и всемирной литературы, аспирантов, докторантов и студентов филологических специальностей и перевода, а также для всех, кто интересуется современными исследованиями в области англистики и американистики. The journal contains research papers on topical problems of linguistics, ELT methodology, theory of translation, literary studies. The target readership is researchers, teachers of foreign languages and word literature, graduate and postgraduate students of philology and translation as well as all those interested in problems of modern English and American studies.