ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ІЗ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ»

Викладач: Горбань Вадим Анатолійович
Предмет:
Рік видання: 2021
Автор: В.А. Горбань
Спеціалізація:
Опис:
Наведено методичні вказівки, які містять інструкції щодо підготовки зразків компонентів біогеоценозу до фізико-хімічного аналізу, визначення рН водної витяжки з ґрунту, рослин, ґрунтових вод та природної радіоактивності ґрунтів, рослин та тварин. Запропоновано методики якісного спектрального аналізу компонентів біогеоценозу та дослідження радіаційного режиму під пологом лісу. Наведено методики визначення температури та вологості повітря, швидкості вітру, теплофізичних властивостей, діелектричної проникності та електропровідності ґрунту. Надано стислі рекомендації щодо статистичної обробки отриманих експериментальних даних. Для студентів біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія.