ПРОБЛЕМИ СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СХІДНИХ МОВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Викладач: Алексеєнко Аліна Григоріївна
Предмет:
Рік видання: 2022
Автор: Упорядники: В.І. Ліпіна, О.А. Мащенко
Спеціалізація:

035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно) - китайська)

Опис:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СХІДНИХ МОВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 29-30 листопада 2022 р. Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол No 4 від 6.12.2022 р.).