Практикум з курсу «Мова засобів масової інформації» Частина 1

Викладач: Добрушина Марія Юріївна
Рік видання: 2023
Автор: Добрушина М.Ю., Репп Л.В.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Методична розробка містить статті різних періодичних видань, промови спікерів Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. У статтях та промовах представлено сучасний матеріал, відображено проблеми та питання сьогодення. Усі статті подано в оригінальному вигляді, у авторській публікації, за винятком деяких картинок та фотографій. З метою активізації як навичок читання, говоріння, методична розробка націлена на активізацію навичок аудіювання. Кожна стаття, промова супроводжується завданнями різних типів, а також QR-кодами, за якими можна перейти для ознайомлення зі статтею в оригінальній публікації на сторінках видань. Методичну розробку призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за напрямом 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська. Адресовано здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Практикум містить статті різних періодичних видань, промови спікерів Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. У статтях та промовах представлено сучасний матеріал, відображено проблеми та питання сьогодення. Усі статті подано в оригінальному вигляді, у авторській публікації, за винятком деяких картинок та фотографій. З метою активізації як навичок читання, говоріння, методична розробка націлена на активізацію навичок аудіювання. Кожна стаття, промова супроводжується завданнями різних типів, а також QR-кодами, за якими можна перейти для ознайомлення зі статтею в оригінальній публікації на сторінках видань. Методичну розробку призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціалізацією 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська. Адресовано здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем.