Посібник до вивчення курсу «Історія української літератури (І пол. ХІХ ст.)» для студентів спеціальностей 035.01 – Філологія (українська мова та література); 014.01 – Середня освіта (українська мова та література).

Викладач: Шаф Ольга Вольтівна
Рік видання: 2021
Автор: Шаф О.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Наведені відповідні навчальній програмі опорний конспект лекцій та інструктивно- методичні матеріали для самостійної роботи студентів, що включають індивідуальні семестрові завдання, методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, вказівки для підготовки до практичних занять, рекомендації щодо опрацювання фахової літератури, завдання поточного та семестрового контролю, питання для самоперевірки, вимоги до оформлення контрольної роботи. Додано короткий словник базових для курсу термінів, план- схему поетикального аналізу художнього твору. Для студентів-філологів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (спеціалізація – українська мова та література).