Поетика сучасної повісті

Викладач: Олійник Наталія Петрівна
Рік видання: 2023
Автор: Н. П. Олійник, Ю. О. Резніченко
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Уміщено інструктивно-методичні матеріали з дисципліни «Поетика сучасної повісті», зокрема: плани лекційних і практичних занять; методичні матеріали щодо опрацювання фахової літератури, виконання самостійної роботи; орієнтовні теми для індивідуальних науково-дослідних робіт; завдання для самостійної роботи з художніми текстами; список художніх текстів для читання; питання для підготовки до семестрового контролю, зразки контрольно- модульної (контрольної) роботи для денної і заочної форм навчання відповідно. Видання розроблене для здобувачів освіти Ікурсу другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Українська мова і література» факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства.