Література, опалена війною: (кон)тексти, їхня рецепція та інтерпретація. Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 105 річниці від дня народження Олеся Гончара (12 квітня 2023 року, м. Дніпро)

Викладач: Олійник Наталія Петрівна
Предмет:
Рік видання: 2023
Автор: Редакційна колегія: Олійник Н.П. (голова), Шаф О.В., Кропивко І.В., Гонюк О.В., Корнілова К.О., Тараненко А.В., Кедич Т.В., Нечипоренко С.В.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
У збірнику вміщено тези доповідей VІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 105 річниці від дня народження Олеся Гончара (12 квітня 2023 року, м. Дніпро), у яких осмислюється феноменологія війни в історії та сьогоденні в переломленні художнього тексту, вивчається поетика творів про війну, зокрема й Олеся Гончара.