ENGLISH GRAMMAR: PRACTICE

Викладач: Посудієвська Ольга Ростиславівна
Рік видання: 2023
Автор: Посудієвська О.Р.
Спеціалізація:
Опис:
Практикум адресовано здобувачам освіти першого (бакалаврського) рівня нефілологічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Іноземна мова (англійська)». Послідовність розділів практикуму відповідає переліку граматичних тем, наданому в робочих програмах дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів, що навчаються за освітніми програмами нефілологічного профілю. У кожному розділі представлено вправи на опрацювання відповідної граматичної теми та запропоновано текстове завдання для закріплення навичок вживання граматичної конструкції на рівні понадфразової єдності.