PROFESSIONAL VOCABULARY FOR SPECIALISTS IN FOOD TECHNOLOGY

Викладач: Посудієвська Ольга Ростиславівна
Рік видання: 2023
Автор: Посудієвська О.Р.
Спеціалізація:
Опис:
Практикум адресовано здобувачам освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Харчові технології» й вивчають дисципліну «Іноземна мова (англійська)». У практикумі подано завдання та вправи для закріплення навичок щодо використання англомовного фахового лексичного матеріалу у галузі харчових технологій.