Філологічні науки. Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції студентів та викладачів

Викладач: Панченко Олена Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2023
Автор: Панченко О.І.
Спеціалізація:
Опис:
У збірнику надруковано статті та тези доповідей студентів та викладачів факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара. Рекомендовано до друку вченою радою факультету (протокол № 10 від 29 травня 2023 р.)