English for Psychologists

Викладач: Осадча Олена Володимирівна
Рік видання: 2023
Автор: Осадча О.В., Каліберда Н.В.
Спеціалізація:
Опис:
Для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем факультету психології та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за спеціальностями 016.01 Логопедія, 053 Психологія, Практична психологія денної та заочної фори навчання. Посібник містить тексти професійного спрямування та різноманітні вправи до них. Тематика текстів охоплює різні підрозділи психології. Тексти пов’язані з актуальними проблемами сучасної науки й можуть використовуватися як основа для монологічного та діалогічного мовлення. Посібник стане в нагоді для самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Іноземна мова (англійська)» та під час аудиторних занять.