МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Викладач: Ліпіна Вікторія Іванівна
Рік видання: 2023
Автор: Ліпіна В.І., Ліпін Г.В., Мащенко О.А.
Спеціалізація:

035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно) - китайська)

Опис:
Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №10 від 29.05.2023 року) Наведені методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт, обумовлені правила проведення захисту наукових робіт. Уміщені приклади написання змістовних частин студентського дослідження. Призначені для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за освітньою програмою 035.065 Cхідні мови та літератури (переклад включно)), перша – китайська, 035.069 Cхідні мови та літератури (переклад включно)), перша – японська