Глобальний інформаційний простір як чинник розвитку міжнародних відносин

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2023
Автор: Іщенко І.В., Петров П.Г., Головко І.К., Грачевська Т.О., Двуреченська О.С., Висоцький О.Ю., Кривошеїн В.В., Ставченко С.В., Щербак В.М.
Спеціалізація:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Опис:
Г19 Глобальний інформаційний простір як чинник розвитку міжнародних відносин / І.В. Іщенко, Т.О. Грачевська, В.М. Щербак, Петров П.Г., Гловко І.К., Кривошеїн В.В., Ставченко С.В., Двуреченська О.С., Висоцький О.Ю.; за заг. ред. І.В. Іщенка. – Дніпро; 2023. – 402 с. Колективна монографія підготовлена авторами факультету суспільних наук і міжнародних відносин. У рамках колективної монографії розглянуто актуальну проблематику присвячену трансформації, модернізації інформаційного простору системи міжнародних відносин під впливом процесів глобалізації. Здійснюється дослідження функціонального аспекту цифрових технологій в структурах суспільства. Досліджується інформаційний вплив на внутрішнє і зовнішнє середовище. Висвітлюються наслідки міжнародних політико-правових комунікативних інтеракцій. Піддаються грунтовному аналізу класичні загрози в цифрову епоху.