Famous People in History – An English Course

Викладач: Стирнік Наталія Сергіївна
Рік видання: 2023
Автор: Н.С. Стирнік
Спеціалізація:
Опис:
This course has texts about outstanding personalities in world history and politics. Each unit includes exercises, lexical tasks and video materials to develop the communication skills of those studying at Master’s level in History & Archaeology, International Relations, Public Communications & Regional Studies, and Political Sciences. Подано тексти про видатних особистостей історії та політики. Кожен розділ складається з низки вправ, лексичних завдань і відеоматеріалів, спрямованих на розвиток комунікативних навичок студентів-магістрів спеціальностей «Історія та археологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Політологія».