Робоча програма навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (французька)"

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Рік видання: 2023
Автор: Хабарова Н.А.
Спеціалізація:
Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни « Друга іноземна мова (французька)» є формування комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів, які допоможуть їм стати ефективними користувачами мови в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; зроблять можливим безпосередні контакти з представниками інших країн; допоможуть прилучитися до культури народів – носіїв цієї мови; розширять кругозір, загальну ерудицію; сприятимуть формуванню світогляду на основі загальнолюдських цінностей та розвитку особистості; формування усіх видів мовленнєвої діяльності на основі тематики та мовного матеріалу, передбаченого програмою з «Другої іноземної мови (французької)»