Посібник до вивчення курсу «Гармонічний аналіз та його застосування»

Викладач: Парфінович Наталя Вікторівна
Рік видання: 2014
Автор: Парфінович Н.В., Скороходов Д.С.
Спеціалізація:

111 Математика

Опис:

Уміщено матеріали для практичних занять із курсу „Гармонічний аналіз та його застосування” та самостійного його засвоєння. У шести розділах посібника охоплено такі важливі теми гармонічного аналізу, як евклідові та гільбертові простори, ортонормовані системи в гільбертових просторах, ряди Фур'є в гільбертовому просторі, ряди Фур'є за тригонометричною системою функцій. Особливу увагу приділено застосуванню методів комплексного аналізу, зокрема для підсумовування тригонометричних рядів. У кожному розділі посібника наведено необхідний мінімум теоретичних відомостей, ряд прикладів, які ілюструють основні поняття та методи розділу, задачі для самостійного розв’язання. Для студентів механіко-математичного факультету ДНУ.

[скачано: 40]