ЛЕКСИКОЛОГІЯ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (КИТАЙСЬКОЇ) Методичні рекомендації

Викладач: Желтобрюхова Євгенія Іллівна
Рік видання: 2023
Автор: Желтобрюхова Є.І., Чень Чжунчан
Спеціалізація:

035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно) - китайська)

Опис:
Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол No 9 від 25.04.2023 року) Запропоновано завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лексикологія основної іноземної мови (китайської)», на основі яких зосереджено увагу на проблемах лексикології сучасної китайської мови на матеріалі текстів різноманітної тематики. Уміщені вправи сприятимуть закріпленню відповідних навичок. Для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за освітньою програмою «Китайська та англійська мови і літератури» (спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська).