Навчальна програма дисципліни «Математичний аналіз» (спеціальність 105 Прикладна фізика)

Викладач: Вакарчук Михайло Борисович
Рік видання: 2016
Автор: Вакарчук М.Б.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математичний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

[скачано: 8]