Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка)

Викладач: Вакарчук Михайло Борисович
Рік видання: 2016
Автор: Вакарчук М.Б.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

[скачано: 4]