Навчальна програма дисципліни «Історія та методологія математики» (014.04 Середня освіта (математика))

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія та методологія математики» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  спеціалістів спеціальності 014.04 Середня освіта (математика).

[скачано: 8]