Навчальна програма дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» (104 Фізика та астрономія)

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності  104 Фізика та астрономія.

[скачано: 4]