Навчальна програма дисципліни «Математика для економістів» (056 Міжнародні економічні відносини)

Викладач: Біліченко Роман Олегович
Рік видання: 2016
Автор: Біліченко Р.О.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математика для економістів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини"

[скачано: 2]