Навчальна програма дисципліни «Комплексний аналіз» (6.040201 – Математика)

Викладач: Кофанов Володимир Олександрович
Рік видання: 2016
Автор: Кофанов В.О.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Комплексний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.040201 – Математика