Навчальна програма дисципліни «Теорія наближення» (6.040201 Математика)

Викладач: Трактинська Вікторія Миколаївна
Рік видання: 2016
Автор: Трактинська В.М.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теорія наближення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 Математика