Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (6.040105 Гідрометеорологія)

Викладач: Трактинська Вікторія Миколаївна
Рік видання: 2016
Автор: Трактинська В.М.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040105 Гідрометеорологія.

[скачано: 7]