Навчальна програма дисципліни «Вища математика» (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Викладач: Пасько Анатолій Миколайович
Рік видання: 2016
Автор: Пасько А.М.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища математика»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка

[скачано: 1]