Навчальна програма дисципліни «Вища математика (математичний аналіз)» (144 Теплоенергетика)

Викладач: Лескевич Тетяна Юріївна
Рік видання: 2016
Автор: Лескевич Т.Ю.
Спеціалізація:

Опис:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища математика (математичний аналіз)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів спеціальності 144 Теплоенергетика