Навчальна програма дисципліни «Гармонічний аналіз та його застосування» (6.040201 Математика)

Викладач: Парфінович Наталя Вікторівна
Рік видання: 2016
Автор: Парфінович Н.В.
Спеціалізація:

6.040201 Математика

Опис:

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Гармонічний аналіз та його застосування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 Математика